Основните фактори за замърсяване на водите в басейна на река Дунав

река-дунав-замърсяване

Качеството на водата в басейна на река Дунав е под голям натиск поради разнообразната гама от човешки дейности, включително големи градски центрове, промишлени, селскостопански, транспортни и минни дейности. Най-важните аспекти на замърсяването на водите са: органично, биогенно и микробно замърсяване, опасни вещества и хидроморфологична промяна. Анализът на натиска върху река Дунав показа, че голяма част … Продължение

Категории news

Дунав е най-замърсената река в Европа според ново глобално проучване

Замърсяване на река Дунав

Широкообхватно глобално проучване определи Дунав като реката с най-висока концентрация на антибиотици в Европа и единствената най-замърсена река на континента. По-рано тази седмица екип, ръководен от Университета на Йорк, разкри констатациите от мащабно международно проучване, първото от този мащаб, което оценява замърсяването с антибиотици на реки и водни пътища по целия свят – включително Сена, … Продължение

Категории news

Стратегия за брандиране на региона на река Дунав (Routes4U)

Стратегия за брандиране на региона на река Дунав 3

В рамките на проекта Routes4U е извършено проучване за разработване на стратегия за брандиране на региона на река Дунав. Routes4U е съвместна програма на Съвета на Европа (Генерална дирекция „Демокрация“ – СИП „Културни маршрути“) и Европейския съюз (Европейска комисия). Комисията – ГД „Регионална политика“), която има за цел да насърчи регионалното развитие в четирите макрорегиона … Продължение

Категории news

Безвъзмездни средства на Routes4U за туристически продукти, услуги и карти за културни маршрути

routes4 в дунавския регион

Седем покани за представяне на предложения са пуснати в рамките на съвместната програма на Съвета на Европа-Европейски съюз „Routes4U – Насърчаване на регионалното развитие чрез транснационални културни маршрути, политики и практики в областта на наследството“.  Проектните предложения имат за цел да създадат добавена стойност към програмата „Културни маршрути на Съвета на Европа“ и към макрорегионалните … Продължение

Категории news

Процедурата за кандидатстване в Danube Strategic Project Fund е отворена

Danube-karta-dunav

Отворена е процедурата за кандидатстване по Дунавския фонд за стратегически проекти (ДФСП) – Danube Strategic Project Fun (DSPF). Това е нов инструмент, насочен към подпомагане на изпълнението на транснационални стратегически проекти, съобразени с целта на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR), със специфична добавена стойност на интерфейса между политиката на сближаване и политиката на … Продължение

Категории news

Покана за предоставяне на начален капитал – SEED MONEY FACILITY CALL

SEED MONEY FACILITY CALL

На 2 октомври 2017 г. DTP обяви покана за представяне на предложения за Механизма за първоначално финансиране. Крайният срок за подаване на проектите за начални средства е 7 декември 2017 г. Преди подаването на проекта кандидатите трябва да изпратят предложението на съответния координатор на приоритетната област на EUSDR, за да получат задължително подписаната декларация за … Продължение

Категории news