Какъв е климатът по поречието на река Дунав и как влияе върху кожата на лицето и тялото?

грижа-за-кожата-край-дунав

Географията на басейна на река Дунав е много разнообразна. Той включва високи планински вериги, големи равнини, пясъчни дюни, големи гористи или блатисти влажни зони и по-специално карста и делтата. По същия начин климатът и валежите варират значително; и те непрекъснато формират ландшафта на басейна. Животът в тези региони със своя климат влияе върху кожата и косата и предполага … Продължение